Ιατρείο

Επικοινωνία

Ιατρείο Αθηνών  

 
Τηλ./Φαξ: 210 775 7741
Email Address: apgeorgopoulou@yahoo.gr


Ιατρείο Ναυπλίου  

 
 Τηλ./Φαξ: 27520 24300
Email Address: apgeorgopoulou@yahoo.gr