Ιατρείο

Δημοσιεύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  


 
1. Διερεύνηση διαφόρων τύπων κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείςνοσηλευθέντες σε επαρχιακό νοσοκομείο.
Π. Χέρας, Κ. Κρητικός, Δ. Μενδρινός, Α. Π. Γεωργοπούλου, Α. Χατζόπουλος,Π.Κουρτελλάρης, Χ. Καλλιάνος,Α. Μπραϊμάκης, Μ. Η. Μακρής.
Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Παμπελοπονησσιακού Καρδιολογικού Συνεδρίου,Τρίπολη,Ιούνιος2004, περίληψη 1, σελίς 30.
2. Διαταραχές ύπνου και κατάθλιψη σε ασθενείς μετά από έμφραγμαμυοκαρδίου.
Π. Χέρας, Δ. Μενδρινός, Κ. Κρητικός, Α. Π. Γεωργοπούλου, Π. Κουρτελλάρης,Χ.Καλλιάνος, Α. Χατζόπουλος,Α. Μπραϊμάκης, Δ. Μητσιμπούνας.
Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Παμπελοπονησσιακού ΚαρδιολογικούΣυνεδρίου,Τρίπολη,Ιούνιος 2004, περίληψη 25, σελίς 54.

3. Ποιότητα της σεξουαλικής ζωής σε ασθενείς μετά από έμφραγμαμυοκαρδίου και τις/τους συζύγους τους.
Π. Χέρας, Δ. Μενδρινός, Κ. Κρητικός, Α. Π. Γεωργοπούλου, Π. Κουρτελλάρης,Χ.Καλλιάνος, Α. Χατζόπουλος,Α. Μπραϊμάκης, Δ. Μητσιμπούνας.
Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Παμπελοπονησσιακού ΚαρδιολογικούΣυνεδρίου,Τρίπολη,Ιούνιος 2004, περίληψη 26, σελίς 55.
4. Αξιολόγηση της άσκησης στην αντίσταση στην ινσουλίνη και τοενδοθήλιο σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση.
Π. Χέρας, Κ. Κρητικός, Δ. Μενδρινός, Α. Χατζόπουλος, Α. Π. Γεωργοπούλου,Π.Κουρτελλάρης, Χ.Καλλιάνος, Α. Μπραϊμάκης, Δ. Μητσιμπούνας.
Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Παμπελοπονησσιακού Καρδιολογικού Συνεδρίου,Τρίπολη,Ιούνιος 2004, περίληψη 33, σελίς 62, ΕΠΑΙΝΟΣΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 14ουΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ 2004(πιστοποιητικό).

5. Διερεύνηση συνύπαρξης άλλων παραγόντων κινδύνου για πρόκλησηκαρδιαγγειακής νόσου σε υπερτασικό πληθυσμό της Κω – Νισύρου.
Π. Χέρας, Α. Π.Γεωργοπούλου, Δ. Μενδρινός, Κ. Κρητικός, Α. Χατζόπουλος,Π.Κουρτελλάρης,Χ. Καλλιάνος, Α. Μπραϊμάκης, Μ. Η. Μακρής.
Βιβλίο Περιλήψεων 14ου Παμπελοπονησσιακού ΚαρδιολογικούΣυνεδρίου,Τρίπολη,Ιούνιος 2004, περίληψη 36, σελίς 65.
6. Επιπολασμός του καπνίσματος σε πέντε λύκεια του νομούΑργολίδας.
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Δ. Μενδρινός, Α. Π. Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Παμπελοπονησσιακού Ιατρικού Συνεδρίου,ΠύργοςΗλείας,15-17/10/2004, περίληψη 58, σελίς 63.

7. Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και ταυτόχρονη έκθυση έρπητα ζωστήρα σε ασθενήμεAIDS.
Π. Χέρας, Δ. Μενδρινός, Α.Π.Γεωργοπούλου, Α.Χατζόπουλος, Α. Μπραϊμάκης,Η.Σταυρινάδης.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Παμπελοπονησσιακού Ιατρικού Συνεδρίου, ΠύργοςΗλείας,15-17/10/2004, περίληψη 201, σελίς 134.
8. Εκτίμηση λειτουργίας του θαλάμου βραχείας νοσηλείας επειγόντωνπεριστατικών στο Γ. Ν. Ναυπλίου.
Π. Χέρας,Α.Π.Γεωργοπούλου, Δ. Μενδρινός, Α. Χατζόπουλος, Α. Μπραϊμάκης.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Παμπελοπονησσιακού Ιατρικού Συνεδρίου, ΠύργοςΗλείας,15-17/10/2004,περίληψη 231, σελίς 149.

9. Πρόγραμμα αξιολόγησης ποιότητας νοσοκομειακών υπηρεσιών στο ΓενικόΝοσοκομείο Ναυπλίου.
Π. Χέρας,Δ.Μενδρινός, Α. Χατζόπουλος, Α. Π. Γεωργοπούλου, Α. Μπραϊμάκης.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Παμπελοπονησσιακού Ιατρικού Συνεδρίου,ΠύργοςΗλείας,15-17/10/2004, περίληψη 232, σελίς 150.
10.      Καρκίνος, σεξουαλικότητα καιδιαπροσωπικές σχέσεις.
Π. Χέρας, Α. Π.Γεωργοπούλου, Α. Χατζόπουλος, Κ. Κρητικός, Γ. Μαυρέλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004, περίληψη 6, σελίς 42.

11.      Ψυχολογικά χαρακτηριστικά τωνασθενών με καρκίνο μαστού.
Π. Χέρας, Κ. Κρητικός, Α. Χατζόπουλος, Α. Π. Γεωργοπούλου, Δ. Μπούρη.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004,περίληψη 11, σελίς 47.
12.      Ψυχολογική και φυσική υποστήριξηγυναικών μετά το χειρουργείο για καρκίνο μαστού: μια νέα ολιστική προσέγγιση.
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Α.Π. Γεωργοπούλου, Γ. Μαυρέλου, Κ. Κρητικός.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004,περίληψη 13, σελίς 49.

13.      Πρόγραμμα υποστήριξης για συγγενείςκαρκινοπαθών τελικού σταδίου (πιλοτική μελέτη)
Π. Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Α.Π. Γεωργοπούλου, Γ. Μαυρέλου, Η. Σταυρινάδης, Κ.Κρητικός,
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004, περίληψη 23, σελίς 59.
14.       Ψυχολογική προσαρμογή στον καρκίνο.
Π. Χέρας, Α.Π.Γεωργοπούλου,Α.Χατζόπουλος,Β. Σαλεσιώτου, Η. Σταυρινάδης,Α.Μπραϊμάκης, Κ. Κρητικός.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004, περίληψη 32, σελίς 68.
15.      Πληροφορίες για τους ασθενείς καιτους συγγενείς τους πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας για θεραπεύσιμοκαρκίνο.
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Β. Σαλεσιώτου, Κ. Κρητικός, Γ.Μαυρέλου, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,15-17/10/2004, περίληψη 40, σελίς 76.

16.      Υποστηρικτικοί μηχανισμοί ασθενώνμεAIDS.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Η.Σταυρινάδης,Α.Π.Γεωργοπούλου,Δ. Μητσιμπούνας.
Βιβλίο Πρακτικών 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS, Αθήνα, 11-13/11/2004,σελίς97.
17.       Ο φόβος των εφήβων για ταναρκωτικά.Εμπειρική προσέγγιση -ψυχολογική υποστήριξη
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Κ. Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου, Α. Παπαχρήστος,Η.Σταυρινάδης, Α. Μπραϊμάκης, Δ.Μητσιμπούνας. 
Τεύχος Περιλήψεων 19ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου 2004 της ΕλληνικήςΙατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων,Αθήνα,19-20/11/2004,σελίδες 17-18
18.      Η στάση των ιατρών ΠριφερικούΝσοκομείουκαι των Κέντρων Υγείας για την ευθανασία.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Β.Σαλεσιώτου, Α. Παπαχρήστος,Η.Σταυρινάδης, Χ. Κελέσης, Δ. Μητσιμπούνας.
ΤεύχοςΠεριλήψεων 19ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου 2004 τηςΕλληνικήςΙατρικήςΕταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων,Αθήνα,19-20/11/2004, σελίδα 19.

19.      Παρατηρήσεις από την λειτουργίατουΓραφείουΕπικοινωνίας του Πολίτη σε περιφερικό νοσοκομείο.
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Α.Π. Γεωργοπούλου, Β. Σαλεσιώτου.
Τεύχος Περιλήψεων 19ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου 2004 της Ελληνικής ΙατρικήςΕταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Αθήνα,19-20/11/2004, σελίδες 20-21
20.      Διαταραγμένες ενδοοικογενειακέςδιαπροσωπικές σχέσεις, στρεσσογόνα γεγονότα ζωής και ασθενείς με αιματολογικέςκακοήθειες.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Ε.Αναγνώστου, Α.Π.Γεωργοπούλου, Η. Σταυρινάδης,Κ.Κρητικός, Δ. Μητσιμπούνας.
Haema 2004; 7 (Suppl 1): 389-390.
21.      Συμπτωματολογία κατάθλιψης σεασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες.
Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Α. Πετροπούλου, Α. Π. Γεωργοπούλου, Ε. Αναγνώστου,Κ.Κρητικός, Γ. Μαυρέλου, Δ.Μητσιμπούνας.
Haema 2004; 7 (Suppl 1): 390.
22.      Η συμμετοχή των συγγενών στηφροντίδα των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και η υποστήριξη που λαμβάνουναπό τους επαγγελματίες υγείας.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ε.Αναγνώστου, Α. Πετροπούλου,Α.Μπραϊμάκης, Κ. Κρητικός, Δ. Μητσιμπούνας.
Haema 2004; 7 (Suppl 1): 391.

23.       Κοινωνικές και ψυχολογικές απόψειςτων ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Λήψη αποφάσεων στη σύγχρονη κλινικήπρακτική.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Α.Πετροπούλου, Ε. Αναγνώστου,Η.Σταυρινάδης, Κ. Κρητικός, Δ. Μητσιμπούνας.
Haema 2004; 7 (Suppl 1): 391-392.
24.       Ψυχιατρικές διαταραχές πασχόντωναπό Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός,Χ.Καλλιάνος,Α.Π.Γεωργοπούλου, Α.Μπραϊμάκης.
Βιβλίο περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας, περίληψη18,σελίς 48, Αθήνα,11-13/02/2005.
25.       Παράγοντες δυνάμενοι να προκαλέσουνεπιδείνωση σε μια προηγουμένως καλά ελεγχόμενη χρόνια Συμφορητική ΚαρδιακήΑνεπάρκεια.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Χ.Καλλιάνος,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου,Π.Κουρτελλάρης, Κ.Κρητικός.
Βιβλίο περιλήψεων 6ου Παναλληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας, περίληψη28,σελίς 60, Αθήνα,11-13/02/2005.

26.       Η αλήθεια και ο έλληνας ασθενήςμε Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Χ.Καλλιάνος,Δ.Μενδρινός,Π.Κουρτελλάρης, Α.Μπραϊμάκης,  Κ.Κρητικός.
Βιβλίο περιλήψεων 6ου Παναλληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας, περίληψη29,σελίς 61, Αθήνα,11-13/02/2005.
27.       Νοσοκομειακή Πνευμονία σε Διαβητικούςασθενείς.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός,Γ.Μεταξάρης, Α.Χατζόπουλος,Α.Ηλιάδη,Α.Π.Γεωργοπούλου,Α.Πέρου, Σ.Μαντάς.
Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων, σελ 26-27, Αθήνα, 18-20/02/2005.

28.       Βακτηριαιμία και ΣακχαρώδηςΔιαβήτης.
Π.Χέρας, Γ.Μεταξάρης,Α.Χατζόπουλος,Η.Σταυρινάδης,Α.Π.Γεωργοπούλου,Γ,Λεβεντογιάννης.
Βιβλίο περιλήψεων 9ουΠανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου, σελ 108,περίληψη103, Ρόδος,17-20/03/2005.
29.       Αξιολόγηση της ποιότητας ζωήςασθενώνμε καρκίνο Παχέος Εντέρου.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός,Σ.Καραγιάννης, Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Α.Μπραϊμάκης.
Βιβλίο περιλήψεων 2ουΔιεταιρικού Αντικαρκινικού Συνεδρίου,Αθήνα,17-20/03/2005,σελ 80, περίληψη 12.

30.       Ποιότητα ζωής καισοβαρότητασυμπτωματολογίας σε ασθενείς μεπροχωρημένου σταδίου όγκους πεπτικού.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Γ.Μεταξάρης, Α.Γεωργοπούλου,  Κ.Κρητικός,
Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, ΤόμοςΠεριληψεων31ου ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα,17-21/05/2005,περίληψη38, σελ 12.
31.      Σεξουαλική αγωγή.Αναγκαιότητα εφαρμογήςτης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Η.Σταυρινάδης, Α.Γεωργοπούλου,Κ,Κρητικός,Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 31ου ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα,17-21/05/2005, περίληψη 200, σελ 52.
32.       Άγχος-Καρκίνος μαστού-Κατάθλιψη.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός,Α.Χατζόπουλος,  Γ.Μεταξάρης,Α.Γεωργοπούλου,Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 31ου ΠανελληνίουΙατρικού   Συνεδρίου,Αθήνα,17-21/05/2005, περίληψη 605, σελ154.

33.       Συναισθηματικές αλλαγές ασθενών μεΔιαβητική Νεφροπάθεια,
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Α.Γεωργοπούλου, Α.Χατζόπουλος,Η.Σταυρινάδης, Γ.Μεταξάρης.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων31ου ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα,17-21/05/2005,περίληψη 606 , σελ 154.
34.       Η Στάση ενός Δείγματος του ΓενικούΠληθυσμού απέναντι στους Χρήστες   Ναρκωτικών.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Η.Σταυρινάδης, Α.Π.Γεωργοπούλου,Κ.Κρητικός,Δ.Μητσιμπούνας.
Βιβλίο περιλήψεων ημερίδαςμε θέμα: «Εξαρτήσεις  Σημέρα»,Αθήνα,28/05/2005, περίληψη 4.
35.       Η στάση των ασθενών σχετικά μετηναντιμετώπισή τους από ειδικευόμενουςκαι αγροτικούς ιατρούς σε επαρχιακόνοσοκομείο.
Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου, Μ.Σαφαρίκας,Ι.Σφυρής, Π.Χέρας.
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 4, σελίς 9.

36.       Το ενδιαφέρον του πληθυσμού σχετικάμετα ναρκωτικά. Η γνώση ειδικώνφορέων και η συμμετοχή του σε έναν από αυτούς.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας, Ι.Σφυρής.
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 174, σελίς54.
37.       Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις σεασθενείςμε σακχαρώδη διαβήτη καιαρτηριακή υπέρταση.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Μ.Σαφαρίκας, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής.
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 57, σελίς23.
38.       Ενημέρωση των μαθητών του Ναυπλίουγιατα ναρκωτικά.Ήταν η παρέμβασηαποτελεσματική;
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας, Ι.Σφυρής.
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 16, σελίς13.

39.       Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες ασθενώνμε καρδιακή ανεπάρκεια.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Δ.Μητσιμπούνας.
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 191, σελίς58.
40.       Επιπολασμός του καπνίσματος σε πέντελύκεια του νομού Αργολίδος.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Μ.Σαφαρίκας, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής..
Τόμος Περιλήψεων 6ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,           26-28/01/2006,Περίληψη 128, σελίς42.
41.       Κλινικά και βακτηριολογικά χαρακτηριστικάηλικιωμένων ασθενών με λοίμωξη του ουροποιητικού.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 9ουΠανελληνίου ΣυνεδρίουΓεροντολογίας-Γηριατρικής,Αθήνα     26-28/01/2006, σελίς26.

42.       Νοσοκομειακές λοιμώξεις σεηλικιωμένους κατακεκλιμένους ασθενείς με ή χωρίς προδιαθεσικούςπαράγοντες(επιδημιολογική μελέτη).
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 9ουΠανελληνίου ΣυνεδρίουΓεροντολογίας-Γηριατρικής,Αθήνα     26-28/01/2006, σελίς33.
43.       Επιπολασμός του ΕλικοβακτηριδίουτουΠυλωρού σε ασθενείς με αιμορραγίατου ανώτερου πεπτικού.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Η.Σταυρινάδης, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Τόμος Πρακτικών 11ουΕλληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο τουΠυλωρού,Αθήνα, Μάρτιος 2006,σελ 225.
44.       H λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιοτουπυλωρού σε ασθενείς  > 65 ετών και νεαρότερης ηλικίαςμεγαστρορραγία(συγκριτική μελέτη).
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Η.Σταυρινάδης, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Τόμος Πρακτικών 11ουΕλληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο τουΠυλωρού,Αθήνα, Μάρτιος 2006,σελ 229.
45.       Διαδερμική χορήγηση Φαιντανύλης καιέλεγχος του άλγους σε καρκινοπαθείς. Η εμπειρία μας.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Σ.Κεφαλάς, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας. 
Ιωάννινα,6-8/4/2006, σελ 39.

46.       Ο ρόλος ενός διαιτητικούπρογράμματος στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στις ανεπιθύμητες ενέργειεςτων ασθενών μεκαρκίνο μαστού.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ε.Φραγκιουδάκη.
Βιβλίο Πρακτικών 13ουΠανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας. 
Ιωάννινα,6-8/4/2006,σελ  112.
47.       Η αποτελεσματικότητα τηςκαλσιτονίνης στον έλεγχο του άλγους σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις καιμικρή ανταπόκριση στα οπιοειδή.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Ιωάννινα,6-8/4/2006,σελ 113.
48.       Πρόληψη της όψιμης έμεσης λόγωμετρίου ή υψηλού βαθμού εμετογόνου χημειοθεραπείας. Υπεροχή της χορήγησηςμεθυλπρεδνιζολόνης σε συνδυασμό μεγρανισετρόνη δις ημερησίως έναντι τηςχορήγησης μιας φοράς ημερησίως.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Σ.Καραγιάννης, Α.Π.Γεωργοπούλου..
Βιβλίο Πρακτικών 13ουΠανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Ιωάννινα,6-8/4/2006,σελ 115.

49.       Η επικοινωνία με τουςκαρκινοπαθείς. Η εμπειρία των ιατρών δύο επαρχιακών γενικών  νοσοκομείων.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Αργυρίου, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 13ουΠανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Ιωάννινα,6-8/4/2006,σελ 121.
50.       Ψυχολογικές επιπτώσεις της άνοιαςστους συγγενείς των πασχόντων.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Μ.Σαφαρίκας, Α.Γεωργοπούλου,Α.Αργυρίου, Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 32ου ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα,09-13/05/2006, περίληψη 362,σελ 93.

51.       Μηνιγγίτις ως επιπλοκή επί ανεμευλογίας.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 32ου  ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα, 09-13/05/2006, περίληψη401, σελ103.
52.      Ο πυρετός ως αίτιο προσελεύσεως στοτμήμα επειγόντων περιστατικών επαρχιακού-γενικού νοσοκομείου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Γεωργοπούλου, Σ.Κεφαλάς, Μ.Σαφαρίκας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, ΤόμοςΠεριληψεων32ου ΠανελληνίουΙατρικού    Συνεδρίου,Αθήνα,09-13/05/2006,περίληψη402, σελ 103.

53.       Ταυτόχρονη ακτινοχημειοθεραπείασεπροχωρημένο καρκίνο ορθού και παχέοςεντέρου:Πενταετής εμπειρία.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Γεωργοπούλου,Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, ΤόμοςΠεριληψεων 32ου ΠανελληνίουΙατρικού   Συνεδρίου,Αθήνα,09-13/05/2006, περίληψη497, σελ 127.
54.       Πρόκληση βραδυκαρδίας μετά απόχορήγησημιτοξαντρόνης (αναφορά δύοπεριπτώσεων).
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Γεωργοπούλου.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, ΤόμοςΠεριληψεων 32ου ΠανελληνίουΙατρικού   Συνεδρίου,Αθήνα,09-13/05/2006, περίληψη543, σελ 138.
55.       Υποδόρια έγχυση μορφίνης σε ασθενείςμεκακοήθη πόνο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Γεωργοπούλου,Ε.Καρανίκα, Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, ΤόμοςΠεριληψεων 32ου ΠανελληνίουΙατρικού   Συνεδρίου,Αθήνα,09-13/05/2006, περίληψη678, σελ 172.

56.       Συμμόρφωση προσωπικούΓενικούΝοσοκομείου Ναυπλίου στον αντιγριππικόεμβολιασμό.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ε.Φραγκιουδάκη.
Βιβλίο Πρακτικών 7ουΠαμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, Πάτρα,Οκτώβριος2006, σελ 133, περίληψη193.
57.       Οξεία παγκρεατίτιδα ως πρώτη εκδήλωσηκαρκίνου του πνεύμονα.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 7ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, Πάτρα, Οκτώβριος2006, σελ 133, περίληψη194.

58.       Ενημέρωση ασθενών με καρκίνο πνεύμονος.Μελέτη ενός ερωτηματολογίου σε 3διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Η.Σταυρινάδης, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 10ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 68.
59.       Θετική συσχέτιση της πνευματικότητας μεκαλύτερη ποιότητα ζωής και αρνητική συσχέτιση με την κατάθλιψη σε ένα δείγμαΕλλήνων ασθενών  με καρκίνο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Ε.Μανώλη, Η.Σταυρινάδης, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 10ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 74.
60.       Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και ηανεκτικότητα της κωδεΐνης στουςασθενείς  με  καρκίνο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Ε.Μανώλη, Η.Σταυρινάδης,Ε.Φραγκιουδάκη,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 10ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 76.

61.       Η αποτελεσματικότητα τουΖολανδρονικούοξέος σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και οστικές μεταστάσεις.
Π.Χέρας, Α.Παπαϊωάννου, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Πρακτικών 10ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 89.
62.       Χορήγηση Ιβανδρονικού οξέος στηνταχεία αντιμετώπιση της μεταστατικής οστικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο τουμαστού και του παχέος εντέρου.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου, Η.Σταυρινάδης,Ε.Μανώλη..
Βιβλίο Πρακτικών 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 90.

63.       Η κόπωση σε ασθενείς με καρκίνομαστούπριν και μετά την adjuvant χημειοθεραπεία.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Η.Σταυρινάδης.
Βιβλίο Πρακτικών 10ουΠανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας,Αθήνα,  3-5/11/2006, σελ 91.
64.       H αποτελεσματικότητα του Ζολανδρονικούοξέος σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου και οστικές μεταστάσεις.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Σ.Καραγιάννης, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):29.
65.       H κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο παχέοςεντέρου πριν και μετά την χημειοθεραπεία.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Σ.Καραγιάννης, Α.Χατζόπουλος,Α.Mπραϊμάκης,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):29.
66.       Μονοθεραπεία με Κεφτριαξόνη σεασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία μετά από χημειοθεραπεία για κολοορθικόκαρκίνο.
Π.Χέρας, Ι.Σφυρής, Κ.Κρητικός, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):30.
67.       Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από επέμβασηκολοστομίας για κολοορθικό καρκίνο κατά την μετεγχειρητική περίοδο.
Π.Χέρας, Σ.Καραγιάννης, Κ.Κρητικός, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής,Ν.Κρητικός.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):30.
68.       Χορήγηση Ιβανδρονικού οξέος στην ταχείααντιμετώπιση της μεταστατικής οστικής νόσου σε ασθενείς με κολοορθικό καρκίνο.
Π.Χέρας, Σ.Καραγιάννης, Κ.Κρητικός, Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ν.Κρητικός.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):30.
69.       Η συμβολή του δείκτη CA 19-9σεπρωτοεμφανιζόμενο χολαγγειοκαρκίνωμα.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Ι.Σφυρής, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Annals of Gastroenterology 2006; 19 (Suppl):77.
70.       Αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιαςέγχυσης ιβανδρονικού οξέος σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και οστικέςμεταστάσεις.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Ελληνική Ογκολογία 2006, 42: 181-185.
71.       Στυτική δυσλειτουργία ένεκα αγωγήςγια υπέρταση.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, ΚρητικόςΚ, Γεωργοπούλου Α.Π, Σφυρής Ι.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 42, περίληψη 35.
72.       Ενημέρωση ασθενών με αιματολογικέςκακοήθειες. Μελέτη ενός ερωτηματολογίου σε 3 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.
Χέρας Π, , Χατζόπουλος Α, Γεωργοπούλου Α.Π, Κρητικός Κ, Φραγκιουδάκη Ε,ΣφυρήςΙ, Κρητικός Ν.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 44, περίληψη 41.
73.       Ψυχολογική στήριξη σε άτομα με χρόνιααποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Χέρας Π, Κρητικός Κ, ΧατζόπουλοςΑ, Γεωργοπούλου Α.Π, Σφυρής Ι.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 45, περίληψη 47.
74.       Θετική συσχέτιση της πνευματικότητας μεκαλύτερη ποιότητα ζωής και αρνητική συσχέτιση με την κατάθλιψη σε ένα δείγμαΕλλήνων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.
Χέρας Π, Γεωργοπούλου Α.Π,Χατζόπουλος Α,  Κρητικός Κ, Σφυρής Ι,Κρητικός Ν.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 54, περίληψη 82.
75.       Η εμφάνιση εκδηλώσεων του συνδρόμουεπίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας σε ασθενή με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Γεωργοπούλου Α.Π, Σταυρινάδης Η,  ΚρητικόςΚ.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 56, περίληψη 90.
76.       Η επίπτωση της κατάθλιψης σεασθενείς τρίτης ηλικίας υπό αντιυπερτασική αγωγή.
Χέρας Π,  Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, Γεωργοπούλου Α.Π, Αγκιλάρ Χ.Τ,ΣφυρήςΙ.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 64, περίληψη 124.
77.       Επιπολασμός μεταβολικού συνδρόμου στονυπερτασικό και γενικό πληθυσμό.
Χέρας Π, Κρητικός Κ, ΧατζόπουλοςΑ, Αγκιλάρ Χ.Τ, Γεωργοπούλου Α.Π, Σφυρής Ι.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 67, περίληψη 133.
78.       Το περιστασιακό κάπνισμα ωςπαράγοντας κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου της υπερώας-αναδρομική μελέτη.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α,  Κρητικός Κ, Γεωργοπούλου Α.Π, ΣφυρήςΙ.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 70, περίληψη 147.
79.       Επανενεργοποίηση  τηςηπατίτιδας Β  και συμπληρωματική χημειοθεραπεία  για καρκίνο μαστού.
Χέρας Π, Καραγιάννης Σ,Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, ΓεωργοπούλουΑ.Π, Σφυρής Ι.
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 70, περίληψη 148.
80.       Η επικράτηση του υποσιτισμού σε τυχαίοδείγμα καρκινοπαθών: ημερήσια μελέτη..
Χέρας Π,  Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, Γεωργοπούλου Α.Π, Σαφαρίκας Μ..
Βιβλίο περιλήψεων 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα,25-27/01/2007, σελ 76, περίληψη 171.
81.       Θετική συσχέτιση της πνευματικότητας μεκαλύτερη ποιότητα ζωής και αρνητική με την κατάθλιψη σε ένα δείγμα Ελλήνωνασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
Π.Χέρας, Χ.Τ.Αγκιλάρ,Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής ανεπάρκειας, Αθήνα,
02-04/02/2007, σελ41, περίληψη 15.
82.       Η εκτίμηση της κόπωσης των ασθενώνμε καρδιακή ανεπάρκεια
Π.Χέρας, Χ.Τ.Αγκιλάρ,Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής ανεπάρκειας, Αθήνα,
02-04/02/2007, σελ42, περίληψη 16.
83.      Οξείαβρουκέλλωση: Περιγραφή25περιπτώσεων.
Παναγιώτης Χέρας, Κωνσταντίνος Κρητικός, Αντώνιος Χατζόπουλος, ΝίκοςΚρητικός,Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 8ου Συνεδρίου  της Eλληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Αθήνα
09-11/02/2007, σελ56, (ΔΑ 04).
84.       Η επίδραση της αυξημένηςσυγκέντρωσης της λιποπρωτεϊνης (α) στον ορό επί της ισχαιμικής καρδιακήςνόσου και του εγκεφαλικού εμφράκτου σε ηλικιωμένους ασθενείς με διαβήτη τύπου2.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Χ.Τ.Αγκιλάρ, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 10ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου,Αθήνα28/02-04/03-2007, σελ 70, (P63).
85.       Διαιτητική εκπαίδευση τωνηλικιωμένων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός,Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 10ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου,
Αθήνα 28/02-04/03-2007, σελ 93, (P86).
86.       Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνοαθηρωμάτωσης σε ηλικιωμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 10ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου,
Αθήνα28/02-04/03-2007, σελ 94, (P87).
87.       Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότηταζωής σε ηλικιωμένους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. 
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο περιλήψεων 10ου Πανελληνίου ΔιαβητολογικούΣυνεδρίου,Αθήνα28/02-04/03-2007, σελ 95, (P88).
88.       Αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών σενοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός,  Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο πρακτικών 3ου Πανελληνίου Διεταιρικού Αντικαρκινικού Συνεδρίου,Αθήνα26-29/04/2007, σελ 259.
89.       Κλινικές παράμετροι  καιχαρακτηριστικά της προσωπικότητας ως προγνωστικοί δείκτες για τηνεμφάνισηψυχικήςκαταπόνησης  σε ασθενείς με ρευματοειδήαρθρίτιδα.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-ΠαναγιώταΓεωργοπούλου,Α.Χατζόπουλος,     Ν.Κρητικός.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου  ΠανελληνίουΙατρικού       Συνεδρίου,Αθήνα,02-05/05/2007,περίληψη59, σελ 17.
90.       Επαγγελματική εξουθένωση στο ιατρικόπροσωπικό δύο επαρχιακών νοσοκομείων.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-ΠαναγιώταΓεωργοπούλου,Α.Χατζόπουλος,     Ν.Κρητικός.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου  ΠανελληνίουΙατρικού       Συνεδρίου,Αθήνα,02-05/05/2007,περίληψη61, σελ 18.
91.       Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενώνμε καρκίνο μαστού ένα χρόνο μετά τη θεραπεία με Trastuzumab.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δ.Κρητικός.
ΑρχείαΕλληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου  Πανελληνίου Ιατρικού      Συνεδρίου,Αθήνα, 02-05/05/2007,περίληψη62, σελ 18.
92.      Ασυμπτωματική μικροβιουρία σεασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου,Α.Χατζόπουλος,     Ν.Κρητικός.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου  ΠανελληνίουΙατρικού       Συνεδρίου,Αθήνα,02-05/05/2007,περίληψη294, σελ 76.
93.       Οξεία πυελονεφρίτιδα: κλινικά καιεπιδημιολογικά χαρακτηριστικά νοσηλευομένων.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Χοσέ Τόμας Αγκιλάρ.
ΑρχείαΕλληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου ΠανελληνίουΙατρικού       Συνεδρίου,Αθήνα,02-05/05/2007,περίληψη408, σελ 104.
94.       Ο ρόλος τωνκαρκινικών δεικτώνστηδιαγνωστική διαδικασία.
Π.Χέρας, Κ.Κρητικός, Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου,Α.Χατζόπουλος,     Ν.Κρητικός.
ΑρχείαΕλληνικής Ιατρικής, Τόμος Περιληψεων 33ου ΠανελληνίουΙατρικού       Συνεδρίου,Αθήνα,02-05/05/2007,περίληψη418, σελ 107.
95.       Εκτίμηση 3 τεχνικών για τηναξιολόγησητης ανοσοανταπόκρισης έναντι τουHelicobacter Pylori.
Π.Χερας, Ν.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός.
Tόμος Πρακτικών 12ουΕλληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού2007,Σάββατο 10 Μαρτίου2007, Αθήνα, σελ 204.
96.       Η ανίχνευση των anti Cag-Aσυγχρόνως μετα  IgG και τα IgA  αντισώματα του Helicobacter Pyloriστον ορό τωνασυμπτωματικών ασθενών.
Π.Χερας, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου, Ν.Κρητικός, Α.Χατζόπουλος.
Βιβλίο Πρακτικών 12ου Ελληνικού Συνεδρίου για τοΕλικοβακτηρίδιο τουΠυλωρού2007, Σάββατο 10 Μαρτίου 2007, Αθήνα, σελ 205.
97.      Βακτηριαιμίακαι σακχαρώδης διαβήτης.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος.,Γ.Μεταξάρης, Α.Π.Γεωργοπούλου,Κ.Μεταξάρη.
Ιατρικά Χρονικά, Τόμος 30, Τεύχος 3, σελ 159-160, Μάρτιος2007.
98.       Συσχέτιση δευτεροπαθών μορφώνυπέρτασηςκαι υποκαλιαιμίας στην κλινικήπράξη.
Παναγιώτης Χέρας, Κωνσταντίνος Κρητικός,Αντωνία-ΠαναγιώταΓεωργοπούλου,ΠαναγιώτηςΚαζακόπουλος, Νικόλαος Κρητικός,Αντώνιος Χατζόπουλος.
Ιατρικό Βήμα –ειδική έκδοση- Οκτώβριος 2007,σελ 108-109.
99.       Αιμορραγία πεπτικών ελκών σε άνδρεςτουΝαυπλίου και η ετήσια κατανομήτους το     2006.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Β.Ξουραφάς, Ι.Σφυρής.
Annals ofGastroenterology 2007; 20(Suppl):68.
100.    Αιμορραγία πεπτικών ελκών σε γυναίκες του Ναυπλίουκαι ηετήσιακατανομή τους το 2006.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Β.Ξουραφάς, Ι.Σφυρής.
Annals ofGastroenterology 2007; 20(Suppl):68.
101.    Η υποθρεψία σε ασθενείς με καρκίνο-Πιλοτική μελέτη
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Μ.Σαφαρίκας,Α.Ηλιάδη,Χ.Μπαλντά, Γ.Πιτερός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Γ.Κορδοπάτη.
Βιβλίο Περιλήψεων 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας.
Αθήνα, 23-25Νοεμβρίου2007, περ 4, σελ 40.
102.    Η στάση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικούτουΓ.Ν.Ναυπλίου στηναντιμετώπιση χρόνιου και παροξυσμικού πόνου σενοσηλευόμενουςασθενείς μεκαρκίνο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Μ.Σαφαρίκας,Α.Ηλιάδη,Χ.Μπαλντά, Γ.Πιτερός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Γ.Κορδοπάτη.
Βιβλίο Περιλήψεων 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας.
Αθήνα, 23-25Νοεμβρίου2007, περ 20, σελ 56.
103.    Ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Μέτρησηικανοποίησηςκαρκινοπαθών σε έναΓενικό Νοσοκομείο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Μ.Σαφαρίκας,Α.Ηλιάδη,Χ.Μπαλντά, Γ.Πιτερός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Γ.Κορδοπάτη.
Βιβλίο Περιλήψεων 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΨυχοκοινωνικήςΟγκολογίας.
Αθήνα, 23-25Νοεμβρίου2007, (post 22), σελ 104.
104.    Απαντήσεις-απόψεις ασθενών του ΠεριφερειακούΙατρείουΕπιδαύρου σεσχέση με το AIDS.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου, N.Κρητικός,Β.Ξουραφάς,Β.Χέρας, Ι.Σφυρής.
Βιβλίο Πρακτικών 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS. Aθήνα 23-25 Νοεμβρίου2007,σελ 86-87.
105.    Η επικοινωνία με τους ασθενείς με AIDS. Η εμπειρίατων ιατρών δύο επαρχιακών νοσοκομείων
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Π.Καζακόπουλος,Κ.Κατσαρός,Β.Χέρας.
Βιβλίο Πρακτικών 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS. Aθήνα 23-25 Νοεμβρίου2007,σελ 87.
106.    Ψυχολογικές επιπτώσεις της άνοιας στους συγγενείς τωνπασχόντων.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Μ.Σαφαρίκας, Α.Π.Γεωργοπούλου,Α.Αργυρίου,Δ.Μητσιμπούνας.
Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής (ΕΨΨΕΠ),τόμος  14, τεύχος4,Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, σελ 6-7.
107.    Ρινεγκεφαλική μουκορμύκωση ως επιπλοκής κετοξέωσης.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς, Χ.Μπαλντά,Γ.Πιττερός.
Βιβλίο Περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα,
24-26/01/08, σελ 63, περίληψη 113 .
108.    Προγνωστική αξία του λευκοκυτταρικού τύπου στο οξύέμφραγμα του μυοκαρδίου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Χ.Τ.Αγκιλάρ,Α.Π.Γεωργοπούλου,Π.Καζακόπουλος, Χ.Μπαλντά, Γ.Πιτερός.
Βιβλίο Περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα,
24-26/01/08, σελ 34, περίληψη 3.
109.    Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε τρειςομάδες ασθενών.(Υπερτασικοί, διαβητικοί και ασ0ενείς με τελικό στάδιο χρονίαςνεφρικής ανεπάρκειας.)
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός,Χ.Τ.Αγκιλάρ,Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς,Α.Π.Γεωργοπούλου,Χ.Μπαλντά.
Βιβλίο Περιλήψεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα,
24-26/01/08, σελ 41 περίληψη 26.
Πρακτικά 1ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής τουΣτόματος στον Ογκολογικό Ασθενή. Αθήνα 29 Φεβρουαρίου – 02Μαρτίου 2008, σελ 53.
110.    Ο ρόλος του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού στην εμφάνισηγαστρικού καρκίνου – Γεγονός ή πιθανότητα.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Β.Ξουραφάς, Α.Μπραϊμάκης, Π.Καζακόπουλος,
Α.Π.Γεωργοπούλου, Κ.Κρητικός.
Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο τουΠυλωρού 2008,σελ264.
111.    Ενδοσκοπικά ευρήματα και οροθετικότητα γιατο Helicobacter Pylori.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, ,Κ.Κρητικός, Β.Ξουραφάς, Α.Π.ΓεωργοπούλουΑ.Μπραϊμάκης,Π.Καζακόπουλος,
Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού 2008,σελ265.
112.    Καταγραφή 102 περιπτώσεων αγγειακών εγκεφαλικώνεπεισοδίων.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς, Α.Π.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ4.
113.    Ψυχιατρικές διαταραχές σε ηλικιωμένους ασθενείς μεκαρκίνο.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς, Α.Π.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ30.
114.   Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιυπερτασικής αγωγής.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ32.
115.    Χαρακτηριστικά κεφαλαλγίας και τύπος αγγειακούεγκεφαλικού επεισοδίου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς, Α.Π.Γεωργοπούλου,Μ.Σαφαρίκας.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ35.
116.    Γνώσεις και στάση προσωπικού νοσοκομείων έναντι τουεμβολίου
κατά της ηπατίτιδας Β.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός,Π.Καζακόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Β.Ξουραφάς.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ62.
117.    Εμπειρία από την παρακολούθηση διαβητικών ατόμων σταπλαίσια του εξωτερικού παθολογικού ιατρείου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Π.Καζακόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Β.Ξουραφάς.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008, Τόμος 25, Συμπληρωματικό Τεύχος 1, σελ101.
118.    Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισηπνευμονίας από την κοινότητα (CAP)
Κορατζάνης Γεώργιος,Κουτσούκος Κων/νος, Γεωργοπούλου Αντωνία-Παναγιώτα
Πρακτικά 24ου Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας,<Τι νεώτερο στην πνευμονολογία 2006-2008>, Πνεύμων, Τόμος 21, Τεύχος 2β,Απρίλιος 2008.
119.    Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Αρχεία ΝευροψυχολογικήςΙατρικής Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. τόμος 15, Τεύχος3,Αύγουστος-Οκτώβριος 2008, σελ 7.
120.    Αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας (iv) χορήγησης –σε εγχυση-της ολοικής δόσης σιδήρου (Fe) υπό τη μορφή σίδηρο (ΙΙΙ) δαξτράνηςχαμηλού μοριακού βάρους.
Ηλίας Μακρυγιάννης, Παναγιώτα-Αντωνία Γεωργοπούλου, ΜαρίαΠυργιώτη, ΝίκηΜαριόλη,Μιχάλης Μόσχος, Χρήστος Θεοφιλογιανάκος, ΚωνσταντίνοςΚουτσούκος,ΑντώνηςΤερζάκης, Γεώργιος Κορατζάνης.
Τόμος  περιλήψεων 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας,Αθήνα,30 Σεμπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008,ΑΑ006.
121.    Μεταβολές λιπιδίων ορού και επίτευξη τροποποιημένωνστόχων NCEP ATP III για διαβητικούς τύπου ΙΙμε στεφανιαία νόσος.
Ηλίας Μακρυγιάννης,Βασιλική Παπαδοπούλου, Αντωνία-Παναγιώτα Γεωργοπούλου
Τόμος  περιλήψεων 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας,Αθήνα,30 Σεμπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008.
122.   Άγχος και κατάθλιψη σε συγγενείς ασθενών με AIDS.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Β.Ξουραφάς, Π.Καζακόπουλος,Μ.Σαφαρίκας,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής, Μ.Μαντζιώρος.
Τόμος περιλήψεων 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, 22-24Ιανουαρίου 2009, σελ 37, περίληψη004.
123.   Αντίληψη της εικόνας εαυτού ασθενών με AIDSσε σχέση μετις αλλαγές της εικόνας σώματος.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Β.Ξουραφάς, Π.Καζακόπουλος,Μ.Σαφαρίκας,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής, Μ.Μαντζιώρος.
Τόμος περιλήψεων 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, 22-24Ιανουαρίου 2009, σελ 42, περίληψη024.
124.   Οι επιπλοκές του οξέος αγγειακού εγκεφαλικούεπεισοδίου:επιδημιολογική μελέτη ενός έτους 2007.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου, Π.Καζακόπουλος,Β.Ξουραφάς,Μ.Σαφαρίκας.
Τόμος περιλήψεων 9ου ΠανελληνίουΣυνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα,22-24Ιανουαρίου 2009, σελ 66, περίληψη110.
125.   Πρωτοδιάγνωση υπερλοίμωξης από Strongyloides Stercoralisσε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με χρόνια ηωσινοφιλία. 
Μ.Λαδά, Α.Π. Γεωργοπούλου, Α. Μαριόλη, Χ.Θεοφιλογιαννάκος, κ. Κουτσούκος,Γ.Γκαϊνάρου, Κ. σταμούλος, Μ. Κανελλοπούλου,Μ. Δαιμονάκου, Γ. Κορατζάνης.
ΠεριλήψειςΕργασιών 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων,Αθήνα,6-7φεβρουαρίου 2009, σελ 54, ΑΑ 039.
126.   Μεταβολέςτων ανοσιακών μηχανισμών στηνοξείαπαγκρεατίτιδα και στο σύνδρομο συστηματικήςφλεγμονώδους αντίδρασης.
Β.Μυλωνά, Ι. Βάκη, Κ. Λυμπεροπούλου, Π. Γεωργοπούλου, Α. Μαριόλη, Μ.Λαδά,Ε.Ι.Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Γ. Κορατζάνης
ΤόμοςΠεριλήψεων 35ου Ετήσιου Πανελληνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 5-9Μαΐου2009,σελ111, ΑΑ 436.
127.   Εμπειρία 6 ετών λειτουργίαςτουαντιυπερτασικούιατρείου  της Παθολογικής Κλινικής τουΝοσοκομείουΝαυπλίου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Α.Π.Γεωργοπούλου,Π.Καζακόπουλος, Β.Ξουραφάς.
Τόμος Περιλήψεων 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λιπιδιολογίας –ΑθηροσκλήρωσηςκαιΑγγειακής Νόσου.
Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2009, σελίς 8.
128.   Παράγοντες κινδύνου ισχαιμικής καρδιοπάθειαςστοΝομόΑργολίδας μεταξύ 2004-2008.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Β.Χέρας,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής.     Τόμος Περιλήψεων 12ουΠανελληνίουΣυνεδρίου Λιπιδιολογίας –Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου.
Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2009, σελίς 33.
129.   Η σημασία των καρκινικών δεικτών στηνπαρακολούθησηασθενώνμε προχωρημένο καρκίνο στομάχου.
Π.Χέρας,Σ.Καραγιάννης,Α.Χατζόπουλος,Α.Π.Γεωργοπούλου,Δ.Μητσιμπούνας.
Ιατρικά Χρονικά Τόμος 32, Τεύχος 7-8, σελ 351-352, Ιούλιος-Αύγουστος 2009.
130.   Αύξηση βάρους κατά τηδιάρκειασυμπληρωματικήςχημειοθεραπείας για κολοορθικό καρκίνο.
Παναγιώτης Χέρας, Αντώνιος Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κρητικός,Αντωνία-ΠαναγιώταΓεωργοπούλου, Μάριος Μαντζιώρος, Μιχαήλ Σαφαρίκας.
ΒιβλίοΠεριλήψεων Εργασιών 15ου Επετειακού ΠανελληνίουΣυνεδρίουΕσωτερικήςΠαθολογίας, Αθήνα, 13-17 Οκτωβρίου 2009, ΑΑ 190.
131.   Η συμμετοχή του υποδοχέα TREM-1 στηνπαθογένεια τηςοξείαςπαγκρεατίτιδας που επιπλέκεται με σύνδρομο συστηματικήςφλεγμονώδουςαντίδρασης.
Β. Μυλωνά, Α.Π. Γεωργοπούλου , Α. Μαριόλη, Κ.Λυμπεροπούλου, Μ. Λαδά,Ε.Ι.Γιαμαρέλλος- Μπουρμπούλης, Γ. Κορατζάνης, Μ.Τζιβράς
Β’Παθολογική Κλινική , ΠΓΝΑ Σισμανόγλειο, Δ’ Παθολογική ΚλινικήΠανεπιστημίουΑθηνών,Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤόμοςΠεριλήψεων Annals of Gastroenterology, 29ουΠανελληνιουΣυνεδρίουΓαστρεντερολογίας, Χαλκιδική, 15-18 Οκτωβρίου 2009, σελίς20.
132.   Υπερομοκυστεϊναιμία και σύνδρομο πολυκυστικώνωοθηκώνσεπαχύσαρκες γυναίκες.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Β.Χέρας, Κ.Κρητικός, Μ.Μίχας,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Τόμος Πρακτικών 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα18-20/02/2010, σελίδες 48-49.
133.   Επίπεδα ουρικού οξέος και καρδιαγγειακή νόσοςσεπάσχοντεςαπό ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Β.Χέρας, Κ.Κρητικός, Μ.Μίχας,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Τόμος Πρακτικών 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα18-20/02/2010, σελίδες 53-54.
134.   Μόρφωμα ύποπτο για κακοήθεια στο δεξιό νεφρόσεάνδραασθενή με ιστορικό νεφρωσικού συνδρόμου.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής.
Τόμος Πρακτικών 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα18-20/02/2010, σελίδες 62-63.
135.    Επίπτωση μεταβολικού συνδρόμου στα υπέρβαρα καιπαχύσαρκαάτομα.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Β.Χέρας, Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 10ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα 18-20/02/2010,περίληψη 40.
136.    Επίπτωση παραγόντων μεταβολικού συνδρόμου σε υπέρβαρουςκαιπαχύσαρκουςαασθενείς.
Π.Χέρας,Α.Χατζόπουλος,Κ.Κρητικός,Β.Χέρας,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 10ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα 18-20/02/2010,περίληψη 25.
137.    Επιπολασμός μεταβολικού συνδρόμου σε υπερτασικούςμέσηςηλικίας.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Κ.Κρητικός, Β.Χέρας,  Μ.Μίχας,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου,Ι.Σφυρής.
Βιβλίο Περιλήψεων 10ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα 18-20/02/2010,περίληψη 55.
138.    Φύλο και παράγοντες κινδύνου εμφάνισηςκολπικήςμαρμαρυγής σε γηραιούςασθενείς.
Π.Χέρας, Α.Χατζόπουλος, Β.Χέρας,  Κ.Κρητικός, Μ.Μίχας,Δ.Μενδρινός,Α.Π.Γεωργοπούλου.
Βιβλίο Περιλήψεων 10ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  ΠροληπτικήςΙατρικής,Αθήνα 18-20/02/2010,περίληψη 73.
139.    Καρκίνος μαστού σε άνδρα: περιγραφή 2 περιπτώσεων.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, ΓεωργοπούλουΑ.Π.
Τόμος Πρακτικών 16ου ΠανελληνίουΣυνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Αθήνα,22-25Απριλίου 2010, σελ 81.
140.    Νευροενδοκρινικός όγκος παγκρέατος σε γυναίκα 45ετών.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Χέρας Β,  Κρητικός Κ, Γεωργοπούλου Α.Π.
Τόμος Πρακτικών 16ου ΠανελληνίουΣυνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Αθήνα,22-25Απριλίου 2010, σελ 97.
141.    Bαριά υπονατριαιμίαπαρανεοπλασματικής αιτιολογίας.
Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, ΓεωργοπούλουΑ.Π.
Τόμος Πρακτικών 16ου ΠανελληνίουΣυνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας.Αθήνα,22-25Απριλίου 2010, σελ 90.


ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1.    (Ibandronate is effective in preventing skeletal eventsinpatients with bone metastases secondary to breast and colorectal carcinoma).
P. Heras, S. Karagiannis, K. Kritikos, A. Hatzopoulos, A. P. Georgopoulou,D.Mitsibounas. Annals of Oncology, Vol 15,  2004, Suppl 3, pg 225.
 
2.    (The role of childhood sexuale abuse in the developmentofgynecological cancer in adult life (reports of 3 cases).
P. Heras, K. Kritikos, A. Hatzopoulos, A. P.Georgopoulou, N.Kritikos,D.Mitsibounas.
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, Vol 11, No 2, October 9,2004,pg189-190.


3.   (Ibandronate is effective in preventing skeletal events inpatients with bonemetastases secondary to breast and colorectal carcinoma–Results from arandomized Phase III Trial)
P. Heras, S.Karagiannis, K.Kritikos, A.Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou,D.Mitsibounas.
Proceedings Book of 16th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg186,Paris, France,1-4/2/2005.
4.    (Use of Paclitaxel andGemcitabine in advanced breastcancerpretreated with antracyclines)
P. Heras, K.Kritikos, A.Hatzopoulos, N.Kritikos, A.P.Georgopoulou.
Proceedings Book of 16th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg208,Paris, France,1-4/2/2005.
 
5.    (Symptomsof depressionin patients with hematological malignances)
P. Heras, K. Kritikos, A. Hatzopoulos, A. P.Georgopoulou, D. Mitsibounas.
Proceedings Book of 16th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg318,Paris, France,1-4/2/2005.
 
 
6.    (Palliative care ofcancer cachexia.)
P. Heras, A. Hatzopoulos, K. Kritikos, A. P.Georgopoulou, N.Kritikos,D.Mitsibounas.
Proceedings Book of 16th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg330,Paris, France,1-4/2/2005.
 
 
7.   (Ibandronate is effectivein Preventing Skeletal Events inPatients With BoneMetastases Secondary toBreast and Colorectal Cancer-ResultsFrom a RandomizedPhase III Trial.)
Heras P, .KaragiannisS,Kritikos K,Hatzopoulos A, GeorgopoulouP,
Mitsibounas D.
Journal of Bone and Mineral research  20: P66-P67  Suppl 2 2005.
 
 
8.   (Ibandronate is effectivein preventing skeletal events inpatients with bonemetastases secondary  to colorectal carcinoma.)
P.Heras, A.Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou,I.Stavrinadis, D.Mitsibounas.
Annals of Gastroenterology Vol 18, No 2,April-June 2005, pg 247.
 
9.   (Ibandronate for theprevention of Skeletal Events inBreast Cancer PatientsWith  Metastatic Bone Disease.)
Panagiotis Heras, Stefanos Karagiannis,KonstantinosKritikos,AntoniosHatzopoulos,Panagiota- Antonia Georgopoulou,Dimitrios Mitsibounas.
Supportive Care in Cancer, Vol 13, No 6, June2005, pg 463-464.
 
 
10. (Ibandronate iseffectivein preventing skeletal events in patients withbone metastasessecondary  to colorectal carcinoma.)
P.Heras, A.Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou,I.Stavrinadis, D.Mitsibounas.
Digestive Oncology Vol 5, Issue 2, May-August2005, pg 107.
 
11. (Ibandronate is effectiveinpreventing skeletal events in patients withbone metastases secondary tobreastand colorectal cancer-results from arandomised phase III trial.)
P.Heras, S.Karagiannis, A.Hatzopoulos,A.P.Georgopoulou, D.Mitsibounas.
CancerTreatment Reviews (2005) 31 , S 51. Impact factor of 3,672.
 
12. (Anaemiain elderlypatients in provincial hospital: causes and theirinvestigation.)
P.Heras, A.Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou, E.Fragioudaki.
Haema 2006; 9(Suppl 1), pg 136.
 
13. (Αcutepancreatitisas first manifestation of lung cancer.)
Heras P, Karagiannis, Hatzopoulos A, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 8 (CLC027).
 
14. (Rapidreduction in bonepain following loading-dose ibandronate in lungcancerpatients with bonemetastases.)
Heras P, Hatzopoulos A, Georgopoulou A, Kritikos K,.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 8 (CLC028).
 
 
15. (Epoetinbeta (30000 iu)vs. Epoetin alfa (40000 iu) for chemotherapyinduced anemia inpatients with lungcancer:a randomized comparative study.)
Heras P, Hatzopoulos A, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 8 (CLC029).
 
 
16. (Efficacyand safety ofGemcitabine plus cisplatine (GP regimen) andcombination gemcitabine plus vinorelbine (GN regimen) in thetreatment of advanced non-small cell lung cancer in Greek patients.)
Heras P, Hatzopoulos A, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 8-S9 (CLC030).
 
17. (Effectivenessofzoladronic acid in lung cancer patients with bonemetastases.)
Heras P, Hatzopoulos A, Georgopoulou A, Kritikos K.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 9 (CLC031).
 
 
18. (Differenciesin symptomseverity ratings between patients with lung cancerand theirproffesional caregivers.)
Heras P, Hatzopoulos A, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 9 (CLC032).
 
 
19. (Deathpredictive symptomsin patients with lung cancer.)
Heras P, Hatzopoulos A, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 9 (CLC034).
 
 
20. (Thelevel of thyroid hormonesin patients of different ages groups withlung cancerand non-tumor lungdiseases.)
Heras P, Hatzopoulos A, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 10 (CLC035).
 
 
21. (Relationship between age treatment and overall survival in patientswithnon-small cell lung cancer.)
Heras P,  HatzopoulosA, Kritikos K, Georgopoulou A.
Lung Cancer, vol 55, Suppl 1, January 2007, S 10 (CLC036).
 
22. (Resultsofradio-chemotherapy in patients over –70 with epidermoid lungcancer.)
P.Heras, A,Hatzopoulos, K.Kritikos, A.P.Georgopoulou.
Proceedings Book of 18th International Congress on Anti-CancerTreatment,pg293-294, Paris, France, February  6-9, 2007.
 
23. (Patients’ awareness withhematological malignancies. Astudy ofquestionnaire in 3 different regions ofGreece.)
P.Heras, A,Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou, K.Kritikos, E.Fragkioudaki,I.Stavrinadis,N.Kritikos.
Proceedings Book of 18th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg414,Paris, France, February  6-9, 2007.
 
24. (Spirituality correlates positively with higher quality of lifeandnegatively with depression in a sample of greek patients sufferingfromhematological malignancies.)
P.Heras, A,Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou, K.Kritikos, I.Stavrinadis,N.Kritikos.
Proceedings Book of 18th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg420,Paris, France, February  6-9, 2007.
 
25. (Monotherapy withceftriaxone in patients with febrile neutropenia causedfrom   chemotherapy for hematological malignancies.)
Heras P, Hatzopoulos A, Georgopoulou A,Kritikos K, Fragioudaki E, Kritikos
N.
Proceedings Book of   9th International Symposium  onFebrileNeutropenia,
26-27/01/2007, Valencia, Spain, pg 63, (p-0010).
 
26. (Quality of life in patientsover –70 treated with chemotherapy forgastrointestinalcancer.)
P.Heras, S.Karagiannis, A,Hatzopoulos, A.P.Georgopoulou.
Proceedings Book of 18th International Congress on Anti-CancerTreatment, pg
309, Paris, France, February  6-9, 2007.
 
27. (Colorectalcancerpatients’ informational needs about sexuality relatedissues.)
S. Karagiannis, P. Heras, A. Hatzopoulos, A. Georgopoulou, K. Kritikos
Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO AnnualMeeting Proceedings Part I.Vol24, No.18S (June 20 Supplement), 2006: 18569
 
28. (Spiritualityand religion in terminally ill patients with cancer.)
P.Heras, K.Kritikos, A.Georgopoulou,A.Hatzopoulos, N.Kritikos.
Journal of Clinical Oncology, Vol  25, No 18S, June 20, 2007: pg714s.
 
29. (Rapid Reduction inBonePain Following Loading Dose Ibandronate in lungCancer Patients withBoneMetastases.)
Heras Panagiotis, Kritikos Konstantinos, Hatzopoulos Antonios,GeorgopoulouAntonia-Panagiota.
Chapter 29 [pg 198-200] in “Lung Cancer Current DiagnosisandTreatment”Patras2007.
 
30. (Interventionamong Greek patients with lung cancer and itsassociatedfactors.)
P.Heras,A.Hatzopoulos, K.Kritikos, A.P.Georgopoulou, P.Kazakopoulos.
Proceedings Book of 19th International Congress onAnti-Cancer Treatment,Paris,France, February 5-8, 2008, pg 360.
 
31. (Alterations of theimmunesystem in acute pancreatitis a systematicinflammatory response syndrome)
V. Mylona, I Vaki, K Lymberopoulou, A Marioli, A Georgopoulou,MLada,     EGiamarellos-Bourboulis, G Koratzanis
Critical Care 2009, 29thInternational Symposium on Intensive Care and EmergencyMedicine,Brussels,Belgium, 24-27 March 2009, Vol 13, Suppl1, pgS60
 
32. (Satisfactionin the work environment of health personnel dealing withcancer
patients.)
P.Heras,A.Hatzopoulos, K.Kritikos, P.Kazakopoulos, A.P.Georgopoulou.
Proceedings Book of 19th International Congress on Anti-Cancer Treatment,Paris,
France, February 5-8, 2008, pg 362.
 
33. (Efficacy of Ibandronateforthe treatment of skeletal events in patientswith metastatic breast cancer.)
PanagiotisHeras MD, PhD, Konstantinos Kritikos MD, Antonios HatzopoulosMD,Antonia-PanagiotaGeorgopoulou MD.
Eur J Cancer Care (Engl).2009 Nov;18(6):653-656.
 
34. (Development of three differentneoplasias in a patient in a 18-yearperiodof time.)
Panagiotis Heras, Antonia-Panagiota Georgopoulou,Konstantinos Kritikos,AntoniosHatzopoulos.
Eur J Cancer Care (Engl). 2010 May; 19(3):413-6. Epub 2009 May 27.
PMID:19486124