Ιατρείο

Σύνδεσμοι

1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  

www.isathens.gr

2. Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδος 

http://www.isargolidos.gr

3. VIPAPHARM - Εκδοτικός Οίκος - Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών  

VIPAPHARM - Εκδοτικός Οίκος - Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών 
www.scientific-journal-articles.com
www.vipapharm.com

 4. Φαρμακείο 
Παπαγιαννόπουλος Γ. Βίκτωρ
Διδάκτωρ Φαρμακοοικονομίας, Φαρμακευτικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών 

Φαρμακείο 
Παπαγιαννόπουλος Γ. Βίκτωρ
Διδάκτωρ Φαρμακοοικονομίας, Φαρμακευτικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιοκάστης 65 & Πλαστήρα 30, 
Ν. Ζωγράφου, 157 72, Αθήνα, 
τηλ/fax: 210-7718687 
www.vipapharm.gr